Обов’язковий контроль безпечності харчових продуктів: родина Enterobacteriaceae

Методи виявлення та підрахунку бактерій родини Enterobacteriaceae в харчових продуктах прописані в наказі №548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів». Згадаємо види сімейства, їх значення, культуральні та біохімічні властивості та два методи підрахунку, які внесені до вищезазначеного наказу як референсні.

Представники сімейства та їх значення

До сімейства Eterobacteriaceae належить досить багато видів бактерій, серед яких:

 • Salmonella
 • Escherichia
 • Klebsiella
 • Shigella
 • Proteus
 • Enterobacter
 • Serratia
 • Citrobacter

Представники цих видів мають санітарно-показове значення для виробників продуктів харчування як складова частина флори кишечника людини і теплокровних тварин. Використовуються в якості ключових індикаторних мікроорганізмів, щоб визначити наявність більш вірулентних і патогенних бактерій. Представників цього сімейства використовують також для індикації недостатньої виробничої гігієни, порушень процесів виробництва або виявлення забруднених допоміжних матеріалів.

Де шукати?

 • Туші великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней
 • Сухе молоко та суха сироватка
 • Морозиво та заморожені молочні десерти

Досліджуються ці продукти згідно ISO 21528-2. Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальні методи виявлення та обліку бактерій Enterobacteriaceae. Частина 2. Метод підрахунку колоній.

m.jpg

Також Enterobacteriaceae шукають:

 • В сухих сумішах для дітей молодшого віку
 • Сухих сумішах для дітей грудного віку
 • Сухих дієтичних харчових продуктах для спеціальних медичних потреб, призначених для дітей грудного віку (молодше шести місяців)
 • Пастеризованому молоці та інших пастеризованих рідких молочних продуктах

В цій продукції Enterobacteriaceae визначається згідно ISO 21528-1. Горизонтальний метод визначення та обліку бактерій Enterobacteriaceae. Частина 1. Виявлення та облік методом НВЧ з попереднім збагаченням.

Визначення Enterobacteriaceae згідно ISO 21528-2

Згідно цього методу проводиться облік характерних колоній, що розвинулися за 24 год при 37°С* на VRBG-агарі, з наступним випробуванням на ферментацію глюкози та оксидазну активність. Даний метод рекомендується, коли припустиме обсіменіння зразку перевищує 100 КУО/мл або 100 КУО\г.

*Температура 37 °C, як правило, використовується, коли Enterobacteriaceae розглядається як гігієнічний індикатор. В якості альтернативи може бути обрана температура 30 °С, коли підрахунок Enterobacteriaceae проводиться для технологічних цілей і включає в себе психротропні Enterobacteriaceae

Схема посіву та підрахунку

1. Посів на VRBG-агарі:

Внести в стерильну чашку Петрі 1 мл зразка чи первинного розведення, повторити з наступними дясятикратними розведеннями.

 • Влити VRBG-агар відповідної температури
 • Після гомогенізації налити другий шар середовища
 • Інкубувати при 37°С 24±2год

2. Відбір та облік колоній.

Характерні колонії на VRBG-агарі мають колір від рожевого до фіолетового з або без зони преципітації.

 • Підрахувати типові колонії на VRBG-агарі
 • Відібрати 5 колоній (якщо типових колоній менше 5 – відібрати всі, якщо типових колоній немає, відібрати білуваті)

3. Пересів та біохімічне підтвердження.

 • Посіяти кожну типову колонію на чашки з поживним агаром з натрія хлоридом
 • Інкубувати при 37°С 24±2 год.
 • Провести біохімічне підтвердження: відібрати ізольовані колонії
 • Провести тест на оксидазу за допомогою тест-смужок
 • Провести тест на ферментацію глюкози:
 • З ізольованих колоній зробити посів уколом в пробірку з глюкозним агаром
 • Інкубувати при 37°С 24±2 год.
 • Пожовтіння стовпчику агару свідчить про ферментацію глюкози

Оформлення результатів

Всі колонії, що мають характерний ріст на VRBG-агарі, оксидазо-негативні та ферментують глюкозу, вважаються представниками сімейства Enterobacteriaceae. Результат представляють в кількості ентеробактерій в г або мл зразку.

Визначення Enterobacteriaceae згідно ISO 21528-1

Цей стандарт описує виявлення та підрахунок ентеробактерій методом найбільш вірогідного числа. Використовується при припустимому обсіменінні до 100 КУО в г або мл продукту.

В методі використовується попереднє збагачення, а всі етапи підтвердження збігаються з методом виявлення, але використовується декілька повторів (найчастіше 3). Кількість колонієутворюючих одиниць визначається по таблицям НВЧ, поданим в стандарті ISO 7218.

Метод виявлення

1. Неселективне збагачення.

 • Необхідну кількість зразку (відповідно до порогу виявлення) внести в середовище неселективного збагачення – воду пептонну буферну
 • Інкубувати при 37°С 18±2 год.

2. Селективне збагачення.

 • Перенести 1 мл із середовища неселективного збагачення в 10 мл збагачувального середовища – ЕЕ бульйон
 • Інкубація 37°С 24±2 год

3. Виділення та відбір для підтвердження.

 • Посів петлею із пробірки зі збагачувальним бульйоном на поверхню VRBG-агару
 • Інкубація 37°С 24±2 год.

3. Пересів та біохімічне підтвердження.

 • Посіяти кожну типову колонію на чашки з поживним агаром з натрія хлоридом
 • Інкубувати при 37°С 24±2 год.
 • Провести біохімічне підтвердження: відібрати ізольовані колонії
 • Провести тест на оксидазу за допомогою тест-смужок
 • Провести тест на ферментацію глюкози:
 • З ізольованих колоній зробити посів уколом в пробірку з глюкозним агаром
 • Інкубувати при 37°С 24±2 год.
 • Пожовтіння стовпчику агару свідчить про ферментацію глюкози

Оформлення результатів

Всі колонії, що мають характерний ріст на VRBG-агарі, оксидазо-негативні та ферментують глюкозу, вважаються представниками сімейства Enterobacteriaceae.

Результат представляють в присутності або відсутності ентеробактерій у відповідному об’ємі чи масі зразку, залежно від посівної дози.

Сподіваємося, зі статті ви отримали вичерпну інформацію щодо референсних методів виявлення Enterobacteriaceae. Для впровадження методики користуйтесь безпосередньо стандартом.

Анна Журба,

спеціаліст відділу витратних матеріалів 

ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Добавить комментарии: